Duhovnost

Duhovnost

Sedžda-vrhunac naše pokornosti i poniznosti

Sedžda-vrhunac naše pokornosti i poniznosti

Piše: Abdulvaris Ribo Čovjek je stvoren na ovome svijetu radi uzvišene svrhe, koju nikada ne smije zaboraviti. Nikada ne smijemo zaboraviti da smo mi Allahovi robovi i da smo stvoreni radi robovanja; pokornosti i poslušnosti Njem...

27-09-2020 Duhovnost

Žudnja za uputom ljudi na pravi put

Žudnja za uputom ljudi na pravi put

Piše: Dr. Nasir ibn Sulejman el-‘Umer / Prijevod: Smail L. Handžić, prof. Kada su meleki došli Ibrahimu, alejhis-selam, da mu prenesu radosnu vijest, muštuluk, o skorom rođenju Ishaka – a to je bio isti onaj muštuluk koji se spom...

17-08-2020 Duhovnost

Kad izgubiš nadu, potraži spas u iskreno učinjenom dobrom djelu

Kad izgubiš nadu, potraži spas u iskreno učinjenom dobrom djelu

Pripremio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je Abdullah ibn Omer, r.a., jedne prilike rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je ispričao sljedeće: ”Trojica ljudi od prijašnjih naroda krenula s...

17-08-2020 Duhovnost

Dobra djela zbog kojih meleki upućuju dove za one koji ih čine

Dobra djela zbog kojih meleki upućuju dove za one koji ih čine

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Postoje mnogobrojna dobra djela zbog kojih meleki upućuju dove za one koji ih čine, a mi ćemo ovom prilikom spomenuti tri takva djela. Posjeta (zijaret) bratu muslimanu Da bi meleki upućivali ...

10-05-2020 Duhovnost

Islam i ljepota

Islam i ljepota

Kada govorimo o ljepoti mislimo na nešto istaknuto dobro i prijatno. Tako bi ljepotu mogli podjeliti na dvije vrste: 1) Ljepotu vezanu za čovjekovu dušu, tijelo i njegova djela; 2) Ljepotu vezanu za nešto drugo. Bez ove podjele...

01-05-2020 Duhovnost

Najbolja je ona sadaka koju udijeliš kada si zdrav i pohlepan za imetkom

Najbolja je ona sadaka koju udijeliš kada si zdrav i pohlepan za imetkom

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je jedan čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao: ”Allahov Poslaniče, za koju sadaku slijedi najveća nagrada?” A...

29-04-2020 Duhovnost

Nosiocima lijepog morala i na ovom svijetu otvaraju se vrata svakog dobra

Nosiocima lijepog morala i na ovom svijetu otvaraju se vrata svakog dobra

Autor: Salih b. Abdullah b. Humejd / Preveo: Semir Imamović Društvo koje nije nosilac plemenitog morala neće uspjeti, ma koliko ono izgledalo jako i organizirano. Ukoliko u njemu i vlada red, to je zbog vlasti i pojačane kontrole...

27-04-2020 Duhovnost

Deset načina kako dočekati ramazan

Deset načina kako dočekati ramazan

Priredio: Sanel RamićHvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe. Ovo pismo upućujem svakom onom muslimanu koji dočekuj...

09-04-2020 Duhovnost

20 osnovnih propisa o skraćivanju i spajanju namaza koje treba da zna svaki musliman

20 osnovnih propisa o skraćivanju i spajanju namaza koje treba da zna svaki musliman

Priredio: mr. Elvedin Pezić 1. Dokazi iz Kur’ana i sunneta potvrđuju da je musafiru – putniku dozvoljeno da skraćuje namaze na putovanju, ali ako bi klanjao potpun namaz, njegov bi namaz bio validan. 2. Vjerodostojni hadisi potv...

08-02-2020 Duhovnost

Ko traži prijatelja bez mahane, ostat će bez prijatelja

Ko traži prijatelja bez mahane, ostat će bez prijatelja

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – Osoba koja se utopila u ljubavi prema Svemogućem Allahu, ma kakva je nevolja snašla i ma kakav udarac sudbine dočekala, kod nje se ne povećava ništa osim blizine i ljubavi prema Allahu. – Nem...

04-01-2020 Duhovnost

Onaj ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan

Onaj ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan

Hatib: Nezim Halilović Muderis Braćo i sestre u islamu! Današnje hutba je inša-Allah na temu Onaj ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan. Pitanje tevekkula, tj. oslanjanja na Allaha, dželle še'nuhu, jedno je od najvažnijih pit...

08-12-2019 Duhovnost

Možeš naučiti islam a da muslimane i ne sretneš

Možeš naučiti islam a da muslimane i ne sretneš

Piše: mr. Elvedin Pezić Hvala Allahu živimo u vremenu kada insan može da nauči osnove vjere islama bez da vidi islamskog učenjaka uživo. Putem interneta, youtubea, društvenih mreža, insan ima mogućnost i bez izlaska iz svoje kuć...

24-11-2019 Duhovnost

Kriza kulture milosti

Kriza kulture milosti

Piše: Abdulvaris Ribo Uoči poslanja posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, svijet je bio utonuo u duboki mrak. Nered je vladao u svim sferama života i to ne samo na Arabijskom poluotoku, nego i u cijelom sv...

03-11-2019 Duhovnost

Budimo prijatelji svojoj djeci

Budimo prijatelji svojoj djeci

Piše: Mr. sc. Admira Suljagić Mudri Lukman rekao je svome sinu: “Sine moj, kako god su ruže ukras svoga stabla, tako su odgojena djeca ukras svojih roditelja.” (Islamska čitanka, vjeronaučni priručnik) Halil Džubran, obraćajući ...

19-10-2019 Duhovnost

Poslanik, a.s., je rekao za onoga koji širi pesimizam i beznađe u društvu da je najveći gubitnik

Poslanik, a.s., je rekao za onoga koji širi pesimizam i beznađe u društvu da je najve…

Vjerničko srce je vezano za svoga Gospodara i Stvoritelja, ne zna za očaj i ne odaziva se pozivima frustracija i pesimizma, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazilo, i šta se oko njega dešavalo. To je Allahov neumitni zakon, koji...

06-10-2019 Duhovnost

U S. Mostu održana tribina na temu ´Bolest nije kraj´

U S. Mostu održana tribina na temu ´Bolest nije kraj´

U petak, 20.9.2019.god. sa početkom u 19.30h u gradskoj džamiji u Sanskom Mostu održana je javna tribina na temu ˝Bolest nije kraj˝. Gost tribine i predavač bio je hafiz prof. Nedim Botić koji je o temi nadahnuto govorio kroz lič...

22-09-2019 Duhovnost

Koračamo li i mi putevima Hidžre?

Koračamo li i mi putevima Hidžre?

Piše: Amir Durmić Allah, dželle šanuhu, u suri En-Nahl kaže: ”One koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, Mi ćemo još na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti, a nagrada na onom svijetu bit će još veća – kad bi...

31-08-2019 Duhovnost

Iskušenja i blizina Allahove pomoći

Iskušenja i blizina Allahove pomoći

Piše: Senad Muhić Uzvišeni Allah kaže: “Zar mislite da ćete ući u Džennet a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji prije vas minuše?! Njih su pogađale neimaština i bolest, i toliko su bivali potresani da bi i poslanik i ...

19-08-2019 Duhovnost

Ustrajnost je odlika mu’mina

Ustrajnost je odlika mu’mina

Hatib: Nezim Halilović Muderis Tema ove hutbe je “Ustrajnost (Istikama) je odlika mu’mina”. Pomenuta tema je uvijek aktuelna za sve mu’mine, a posebno u ovom našem vremenu u kojem je sve veći broj posustalih i razočaranih muslima...

01-08-2019 Duhovnost

Šta nakon Ramazana?

Šta nakon Ramazana?

Priredio: Sead ef. JasavićNaša duša u ramazanu je bila upošljena namazom, kako dnevnim tako i noćnim, učenjem i slušanjem Kur’ana, postom i zikrom, dovama i sadakama, dobročinstvom i spajanjem rodbinskih veza. Okusili smo na trenu...

09-06-2019 Duhovnost

S5 Box