Vijesti iz kulture
petak, 18 Septembar 2015 00:00

Trebali li vaše dijete znati čitati prije polaska u školu?

Ocijeni...
(1 glasova)

dijete9''Treba li moje dijete znati čitati prije polaska u školu?'' često je pitanje roditelja.
Prije nego li odgovorimo na to pitanje, evo nekih činjenica koje je dobro znati:
Čitanje je složena aktivnost koja ovisi o više sposobnosti i vještina koje se postupno razvijaju. Da bi dijete naučilo čitati, ono mora svaki glas u riječi prevesti u dogovoreni znak – slovo.
No, da bi moglo naučiti čitati (poznavati slova i povezivati ih u riječ), dijete mora savladati čitav niz vještina koje zovemo predčitačkim vještinama.
Predčitačke vještine su:
-rado slušanje dječjih priča i pjesmica;
-djetetovo razumijevanje onog što mu se priča ili čita;
-upoznavanje djeteta s karakteristikama teksta (slijeda teksta s lijeva na desno i odozgo prema dolje);
-uočavanje činjenice da se govor sastoji od rečenica, rečenice od pojedinih riječi, a riječi od slogova i glasova;
-uočavanje rime (svijest o tome da različite riječi imaju jednake skupove glasova: kra-VA – tra-VA);
-glasovna osviještenost (uočavanje prvog i/ili zadnjeg glasa u riječi);
-glasovna sinteza (sastavljanje riječi od pojedinih glasova);
-glasovna analiza (rastavljanje riječi na pojedine glasove točnim redoslijedom);
-abecedno načelo (pridavanje različitih simbola, slova, različitim glasovima);
-šifriranje i dešifriranje (pretvaranje glasova u slova i obratno).

Posljednje dvije navedene vještine predstavljaju učenje čitanja, koje se sustavno poučava u školi, i nije ga potrebno provoditi ranije.
No, da bi dijete moglo bez problema u školi usvojiti čitanje, potrebno je da prethodno, u predškolskom periodu, usvoji predčitačke vještine.

Predčitačke vještine su preduvjet za razvoj čitačkih vještina, a njihova razvijenost u određenom razdoblju djetetova razvoja može biti jasan znak hoće li dijete imati teškoća u čitanju u školi, pa i u odrasloj dobi. Stoga u vrtiću veliku pozornost pridajemo pravilnom razvoju tih vještina i njihovoj zastupljenosti u našem predškolskom programu.


Predčitačke vještine kod djece vrtićne dobi:
Dijete s 2 i 3 godine upoznaje se s tekstom, prepoznaje da netko upravo čita ili piše, i da pisani tekst nosi neku poruku, a svrha čitanja je da se ta poruka uoči i primi.
Oko 4. i 5. godine života dijete osvještava pojmove o pismu. To su: razlike među slovima, svijest o smjeru pisanja slijeva nadesno i odozgo-dolje, usvajanje pojmova: slovo, riječ, točka,... U ovom periodu pojavljuje se i osviještenost glasovne strukture riječi, tj. da se svaka riječ sastoji od zasebnih glasova. Ta svijest se u početku pojavljuje kao prepoznavanje rime, a kasnije kao prepoznavanje prvoga glasa u riječi.
Između 5. i 6. godine poboljšava se primjećivanje glasovne strukture riječi, što možemo vidjeti kao želju za igrom s rastavljanjem riječi na glasove, izmišljanje i uživanje u rimi. To omogućuje djetetu da tijek glasovnog govora podijeli u apstraktne jedinice (foneme) koji će odgovarati pisanim simbolima, odnosno slovima.
Između 6. i 7. godine, a kod mnoge djece i prije, javlja se svijest o povezanosti glasa i dogovorenog znaka za taj glas, tj. slova. Usvajanjem veze glasa i slova, dijete poboljšava predčitačke vještine raščlambe riječi na glasove.
Dijete je usvojilo predčitačke vještine, ako:

• Može rastaviti poznate riječi na slogove
• Prepoznaje i imenuje s kojim glasom počinje i s kojim glasom završava riječ
• Zna imenovati riječi na zadani glas (igra “na slovo”)
• Zna prepoznati je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini
• Zna rastaviti jednostavne riječi na glasove
• Od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (npr. M-A-M-A, O-K-O i sl.)
• Prepoznaje simbole slova i brojki

Okruženje koje potiče razvoj predčitačkih vještina
Kvalitetno djetetovo okruženje doprinosi razvijenosti predčitačkih vještina, i potiče dijete na korištenje pisanog jezika. To je okruženje bogato pisanim sadržajima, u kojem roditelji i odgajatelji pružaju pomoć kod buđenja djetetove svijesti o vezi između slova i glasova.
Već od najranije dobi možete dijete početi uvoditi u svijet knjiga kroz listanje i čitanje priča i bajki. Na taj način omogućujete djetetu razvijanje jezičnih vještina, slušne pažnje i govorne memorije te vizualne percepcije - svega onog što će mu kasnije trebati pri samom učenju čitanja i pisanja.


Ponovimo sada pitanje s početka:
Je li potrebno dijete učiti čitati i pisati prije polaska u školu?

Odgovor: ne, i to zato što:

• Dijete koje ima dobro razvijene (grafomotoričke) vještine korištenja olovke i crtanja crta brzo će naučiti pisati slova
• Dijete koje nauči pisati slova prije škole, može ih naučiti pisati na neispravan način, što mu može otežati učenje pisanja u školi
• Dijete koje ima dobro razvijene predčitačke vještine, brzo će i bez napora naučiti čitati
• Prvih dana u školi, dok će druga djeca usvajati vještine čitanja i pisanja, takvom djetetu može biti dosadno, pa možda i neće usvajati radne navike učenja kao druga djeca. To mu može predstavljati problem kada dođe vrijeme učenja onog njemu nepoznatog
• Važnije od usvojenosti vještine čitanja i pisanja je da dijete bude psihofizički zrelo za školu.

 

(zeko.hr)

Procitano 8988 puta

S5 Box